จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติหารือ IYF บูรณาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2018-04-30]

วันนี้ (30 เมษายน 2561) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำโดยนายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และนางชลาทิพย์ โลหะศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมหารือร่วมกับ อาจารย์คิมฮักเชิล ที่ปรึกษาอาวุโส มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติประจำประเทศไทย (International Youth Followship) หรือ IYF และคณะ เกี่ยวกับการประสานความร่วมมือในการบูรณาการกระบวนการพัฒนาจิตใจเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งเบื้องต้นจะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ (นักบำบัด) ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสอดคล้องของกระบวนการดังกล่าว และสามารถนำไปใช้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่อไป ต่อจากนั้น อาจารย์คิมฮักเชิล ได้เข้าพบกับ นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร