จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


คป.จ.สท และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมประชุมพิจารณาพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก ครั้งที่ 7/2561 [2018-04-30]