จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


กรมคุมประพฤติเปิดโอกาสต่อยอดอาชีพแก่ผู้กระทำผิด [2018-04-30]

วันนี้ (30 เมษายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการคืนคนดีสู่สังคมว่า กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการฝึกอาชีพ “คนสร้างงานสานฝันสู่คนหางาน” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมบูธของหน่วยงานราชการ อาทิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด สาธิตการทำอาหาร เมนูไข่กระทะ หมูปิ้งสูตรเด็ด ขนมทองม้วน 4.0 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด แนะนำหลักสูตรและรับสมัครผู้ประสงค์ฝึกอาชีพ รวมทั้งสถานประกอบการภาคเอกชน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพานิชย์กุล (ตัวแทนจำหน่ายบริษัทเนสท์เล่ ประเทศไทย จำกัด) ในหลักสูตร การชงเครื่องดื่มกาแฟ ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น อู่รุ่งเรืองร้อยเอ็ด แนะนำอาชีพและรับสมัครงาน และกู่กาสิงห์ฟาร์มเห็ด ในหลักสูตร “การเพาะเห็ดแบบครบวงจร” ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานฯ โดยมีการทำบันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด กับภาคีเครือข่ายสร้างงานสร้างอาชีพทั้ง ๔ แห่ง เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้กระทำความผิดได้มีอาชีพหรือมีทักษะด้านอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก