จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุม เรื่องการจัดทำและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ( EM ) ที่ใช้กับผู้กระทำผิด ครั้งที่ 4 [2018-04-30]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุม เรื่องการจัดทำและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ( EM ) ที่ใช้กับผู้กระทำผิด ครั้งที่ 4

          วันนี้ ( 30 เมษายน 2561 ) นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมการจัดทำและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ( EM ) ที่ใช้กับผู้กระทำผิด ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร    โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ตัวแทนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด ( มหาชน ) เข้าร่วมการประชุม โดยมีการพิจารณาในหลายเรื่อง อาทิเช่น การนำเสนออุปกรณ์ควบคุมตัวสำหรับการควบคุมตัวภายในอาคารและภายในพื้นที่ควบคุม ( นำร่อง ) การนำเสนออุปกรณ์ควบคุมตัวสำหรับการควบคุมตัวภายนอกอาคาร  การใช้ RFID กับภารกิจของกรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ ค่าบริการ / งบประมาณ ผลกระทบต่อสัญญาณของอุปกรณ์ EM. ในด้านต่างๆ รวมทั้งการวิจัยการผลิต EM ต้นแบบ และสิทธิมนุษยชนกับการสวม EM เป็นต้น