จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


ผอ.คป.กาญจน์ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย) [2018-04-30]

ผอ.คป.กาญจน์ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย)

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี(การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย) และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์อำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี” โดยมี นางศิริวรรณ พ่วงผล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ซึ่งมีผู้เข้าโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๐ คน  วันนี้ (๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                              ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๓๐ เมษายน ๒๕๖๑)