จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป.จ.สท.ติดตามผลการประกอบอาชีพเลี้ยงปลาสวายของผู้พ้นการคุมความประพฤติที่ได้รับทุนจาก ปปส.ภาค6 [2018-04-27]