จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติจัดการอบรมสัมมนาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ [2018-04-27]

กรมคุมประพฤติจัดการอบรมสัมมนาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ

วันนี้ 27 เมษายน 2561 กรมคุมประพฤติ โดยศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดการอบรมสัมมนาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ความดันโลหิต คลอเรสเตอรอล หัวใจและมะเร็ง สำหรับวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ มาจากบริษัท เฮเมค เฮลท์ โซลูลั่น จำกัด   ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร