จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


คป.กาญจน์ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๗/ ๒๕๖๑ อำเภอด่านมะขามเตี้ย [2018-04-26]

คป.กาญจน์ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๗/ ๒๕๖๑ อำเภอด่านมะขามเตี้ย

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ ชรินทราวุฒิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติให้แก่ประชาชนในเขตอำเภอด่านมะขามเตี้ยทราบ โดยมี  นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน พร้อมเข้าตรวจเยี่ยมบูธของหน่วยงานราชการ วันนี้ (๒๖ เมษายน ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๖ เมษายน ๒๕๖๑)