จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีสักการะและวางพวงมาลาเนื่องในวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [2018-04-26]