จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


คป.จ.สท.เข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันสตรีสากล วันแห่งครอบครัวและเวทีสมัชชาครอบครัว จังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ.2561 “เตรียมพร้อมคนทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” [2018-04-26]