จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติร่วมประชุมหารือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม [2018-04-26]

วันนี้ (26 เมษายน 2561) เวลา 10.00 น. นายประสาร  มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมร่วมหารือกับนายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ อันจะเป็นการเสริมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

mou กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 1 mou กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 2
mou กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 3