จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย นำบริการรัฐสู่ประชาชน [2018-04-25]

อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย นำบริการรัฐสู่ประชาชน

 

            วันนี้ (25 เมษายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 6/ 2561 โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภาคี ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เยี่ยมชมกิจกรรม การอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ สร้างโอกาส (ตรวจ DNA พิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร) เชียงราย DNA” จากนั้นเดินทางลงพื้นที่ไปยังศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่