จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดอบรมความรู้ “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดำรงอยู่ในสังคมที่ยั่งยืนเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ” [2018-04-25]