จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


คป.สุมทรสงครามร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [2018-04-25]

วันนี้ (25 เมษายน 2561) เวลา 09.00 นาฬิกา

นายอภัย เอียดบัว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามและยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

พร้อมด้วยนางพิชญา อ้นงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติฯ และข้าราชการสำนักงานคุมประพฤติฯ

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561       

ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

โดย นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ

วางพานพวงมาลา จุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดี