จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


คป.กาญจน์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ และปฐมนิเทศฯ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ [2018-04-24]

คป.กาญจน์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ และปฐมนิเทศฯ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยมี นายอภิสิทธิ์  ชรินทราวุฒิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เป็นผู้ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในระหว่างการคุมความประพฤติ ,พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ ,อบรมป้องกันการเสพซ้ำ และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีพระปลัดอดุลย์ อตุโล เจ้าอาวาสวัดหนองตะโก ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง ,ด.ต.ปวินท์วิชช์ กาญจนกิจขจร วิทยากรจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี และด.ต.สุรเกียรติ ซอนรัมย์ ผู้บังคับหมู่จราจร สภ.เมืองกาญจนบุรี ตามลำดับให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน ๑๐๔  คน และเจ้าหน้าที่ ๙ คน  วันนี้ (๒๔ เมษายน ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารหลังใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                              ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๔ เมษายน ๒๕๖๑)