จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


ผอ.คป.กาญจน์ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ เพื่อประสานแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์และความสะดวกแก่ประชาชนในการรับรายงานตัว [2018-04-24]

ผอ.คป.กาญจน์ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ เพื่อประสานแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์และความสะดวกแก่ประชาชนในการรับรายงานตัว

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบนายสมศักดิ์ ศรีเทียมทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ เพื่อประสานงานเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุมประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติหลังคำพิพากษา เพื่อประโยชน์และความสะดวกของประชาชนผู้รับบริการ ทั้งนี้ยังมุ่งเน้นเพื่อลดปริมาณการผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติตามนโยบายของกรมคุมประพฤติอีกด้วย วันนี้ (๒๔ เมษายน ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลจังหวัดทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.

                                            ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๔ เมษายน ๒๕๖๑)