จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงานคุมประพฤติ ครั้งที่1 [2018-04-24]

        วันนี้ ( 24 เมษายน 2561 ) นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงานคุมประพฤติครั้งที่ 1/2561 ในการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาแผนการดำเนินงานคณะกรรมการและคณะทำงานฯ และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนามาตรฐานงานคุมประพฤติ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติ  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐาน 1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐาน 2
การประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐาน 3 การประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐาน 4