จำนวนผู้เข้าชม : 75

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร [2018-04-24]

           เมื่อวันที่ (23 เมษายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 1 กรุงเทพมหานคร 6 และกรุงเทพมหานคร 11 โดยมีนางธารินี แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 1 นางชนกพรรณ จินดามัง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 6 และผู้แทนสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ณ ตึกสำนักงานกรมคุมประพฤติ (เก่า) ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ตรวจเยี่ยม กทม 1 ตรวจเยี่ยม กทม 2
ตรวจเยี่ยม กทม 3 ตรวจเยี่ยม กทม 4
ตรวจเยี่ยม กทม 5