จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน [2018-04-23]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ ชรินทราวุฒิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ดำเนินการติดสติ๊กเกอร์รถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายกรมคุมประพฤติและรัฐบาลที่กำหนดให้ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) วันนี้ (๒๓ เมษายน ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๓ เมษายน ๒๕๖๑)