จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับที่ปรึกษา รมว.ยธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร1 และศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. [2018-04-23]

              ​​วันที่ 23 เมษายน 2561 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ นางอัญชลี  พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นางธารินี แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับพลตำรวจเอก ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 1 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานการรับคดี จากนั้นได้ลงพื้นที่ชุมชนคลองลัดมะยม  แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ  อีกทั้งยังเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมทำงานบริการสังคม กิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ และการฝึกอาชีพช่างตัดผม

 

ลัดมะยม1 ลัดมะยม2
ลัดมะยม3 ลัดมะยม4
ลัดมะยม5 ลัดมะยม6
ลัดมะยม7 ลัดมะยม8
ลัดมะยม9