จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป.แปดริ้ว จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปี 2561 [2018-04-23]

เอกสารดาวน์โหลด :

54.ฝึกอาชีพนายถึกโฮมสเตย์.jpg