จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดโครงการ จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน [2018-04-21]