จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ในรายการประเด็นเป็นข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 [2018-04-20]

          วันนี้ (20 เมษายน 2561) เวลา 13.00 นาฬิกา นางอัญชลี  พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้สัมภาษณ์ในรายการประเด็นเป็นข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10  ในประเด็น “คดีเมาแล้วขับพุ่ง เน้นสร้างจิตสำนึก” โดยได้พูดคุยถึงสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงสถิติข้อมูลผู้กระทำผิดในกรณีเมาแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา แนวทางการลดอุบัติเหตุ และขั้นตอนกระบวนการคุมประพฤติ มาตรการในการแก้ไขผู้กระทำผิดคดีเมาแล้วขับ เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนถึงข้อมูลและตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมดื่มแล้วขับ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกำหนดออกอากาศในวันนี้  ตั้งแต่เวลา 19.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10

ออกข่าว 1 ออกข่าว 2