จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ชูนำร่องสร้างงานสร้างอาชีพ [2018-04-20]

                เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ "กาฬสินธุ์แฮปปี้เนส 2019 คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ด้านการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิด ณ ร้านชาบู อีสาน พาเพลิน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งดำเนินการทดลองฝึกอาชีพแก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติ  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และเรือนจำ ได้เรียนรู้ก่อนเปิดร้านจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป  อันเป็นการให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิดเข้าถึงแหล่งงานหรือสถานประกอบการโดยมีนางนิ่มนวล ศรีสว่างวงศ์ อาสาสมัครคุมประพฤติ และเจ้าของประกอบการนำชมสถานที่ตั้งร้านชาบูดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการฝึกชงเครื่องดื่มภายใต้ผลิตภัณฑ์เนสท์เล่  เป็นการต่อยอดทักษะอาชีพด้านเครื่องดื่ม

          ต่อจากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อถ่ายทอดนโยบาย 5 จำเป็นต่อเนื่อง ส่งเสริมคนดี  สู่สังคม เน้นการสร้างงานสร้างอาชีพ และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 4 จำเป็นเร่งด่วน 3 จำเป็นยั่งยืนของพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รวมถึงนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรมการบูรณาการกับทุกภาคส่วน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศพร้อมทั้งมอบนโยบายกรมคุมประพฤติ อันเป็นหลักประกันความปลอดภัยของสังคม ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้รับฟังผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนางวราภรณ์ เปล่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเยาวดี พันธ์หินกอง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด และนางณัฏฐกานต์ เหมัษฐิติ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ จากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ พบปะหารือกับนายสิทธิชัย  ลีธนศักดิ์สกุล เจ้าของประกอบการอู่รุ่งเรืองร้อยเอ็ด ถึงการประสานความร่วมมือกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด ในการฝึกอาชีพด้านการซ่อมรถแก่ผู้กระทำผิดกลุ่มดังกล่าว อันเป็นการเปิดโอกาสแก่ผู้กระทำผิดให้มีความหลากหลายทางอาชีพมากยิ่งขึ้น

กาฬสิน 1 กาฬสิน 2
กาฬสิน 3 กาฬสิน 4
กาฬสิน 5