จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 [2018-04-18]

          วันนี้ (18 เมษายน 2561) นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีปิด  ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2561 โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีปิดจัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ศปถ.)ช่วงเทศกาลสงกรานต์  2561 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศสงกรานต์ 2561 ช่วง 7 วันของการรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจรระหว่างวันที่ 11 - 17 เม.ย. 61 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,724 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 418 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,897 คน ทั้งนี้ ศปถ.ได้บูรณาการสร้างความปลอดภัยทางถนนในรูปแบบการประสานพลังประชารัฐวางกลไกการบริหารจัดการอุบัติเหตุครอบคลุมทุกปัจจัยเสี่ยงทั้ง คน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม เน้นบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยมุ่งลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ของชุมชน รวมถึงประสานจังหวัดสรุปข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน ในการวิเคราะห์และถอดบทเรียนการดำเนินงานลดอุบัติเหตุ เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางการสร้างความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมุ่งสร้างวินัยจราจรและปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

ปิด ปภ.1 ปิด ปภ.2
ปิด ปภ.3 ปิด ปภ.4