จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ [2018-04-17]

คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ ชรินทราวุฒิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ กลุ่มกิจกรรมชุมชนและแผนงาน ดำเนินการตามนโยบายของกรมคุมประพฤติ ในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ตามหนังสือที่ ยธ๐๓๐๒/ว ๒๐๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑.จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน ๒ ราย ช่วยทำงานบริการสังคม ณ จุดรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุหน้ามูลนิธิวัดดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ โดยให้ทำงานบริการสังคมด้านช่วยรณรงค์แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประธานมูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างร่วมรณรงค์แจกแผ่นพับ  ๒.จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน ๑ รายทำงานบริการสังคม ณ จุดตรวจค้นและบริการประชาชนแยกท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ ๑๒ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งผู้ถูกคุมความประพฤติได้ช่วยพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบจุดบริการให้สะอาดและพร้อมบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และช่วยเจ้าหน้าที่จัดตั้งกรวยจราจรในการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ใช้สัญจรไปแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๗ เมษายน ๒๕๖๑)