จำนวนผู้เข้าชม : 59

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมสืบสานประเพณีไทย “จัดพิธีสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานฯ” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ [2018-04-11]