จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ส่งผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมที่จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [2018-04-11]