จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ส่งผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมที่จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [2018-04-11]