จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี สืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี [2018-04-11]