จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 [2018-04-11]

          วันนี้ (11 เมษายน 2561) นายมณฑล  แก้วเก่า  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีการกำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 เป็นกรอบแนวทางขับเคลื่อนมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทั้งด้านคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม เน้นบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด บูรณาการจัดตั้งจุดตรวจ ด่านชุมชนในเส้นทางหลัก และสายรอง โดยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุพร้อมคุมเข้มผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ ควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด และให้ทุกการเดินทางในช่วงสงกรานต์เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย โดยกำหนดช่วงเวลาในการรณรงค์ระหว่างวันที่ 11 17 เมษายน 2561 ภายใต้การดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

ปภ1 ปภ2
ปภ3 ปภ4
ปภ5