จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมทำบุญตักบาตรกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม [2018-04-11]

กรมคุมประพฤติเข้าร่วมทำบุญตักบาตรกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม

 

         วันนี้ ( 11 เมษายน 2561 ) กรมคุมประพฤติ นำโดยนางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวง ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ชั้น ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร