จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี สืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561 [2018-04-10]