จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน [2018-04-10]

กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

วันนี้ ( 10 เมษายน 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วย นายพยนต์ สินธุนาวา และนายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครบรอบ 18 ปีและร่วมบริจาคเงินสมทบทุน มอบให้มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีพลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคารอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร