จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอท่าม่วง จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เมาไม่ขับ เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ [2018-04-09]

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอท่าม่วง จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เมาไม่ขับ เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางศิริวรรณ พ่วงผล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมชุมชนและแผนงาน จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เมาไม่ขับ เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ โดยร่วมกับนายสมศักดิ์ วิศิษฏ์ธรรมศรี ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอท่าม่วง พร้อมคณะอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง เข้าร่วมกิจกรรมฯ อีกทั้งได้เชิญนายธัญญา ตั้งกิติกุล ประธานมูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ซึ่งดำเนินกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เมาไม่ขับ เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ด้วยการประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับและน้ำดื่มแก่ผู้ขับขี่รถ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ขับขี่รถเกิดความตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ไม่ดื่มสุราขณะขับขี่รถ วันนี้ (๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณสี่แยกมิราเคิลออฟไลน์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๙ เมษายน ๒๕๖๑)