จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติื เพื่อปลูกจิตสำนึกลดอุบัติเหตุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ [2018-04-09]