จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับ ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ณ วัดจันทร์หงาย [2018-04-07]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับ ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ณ วัดจันทร์หงาย

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดจันทร์หงาย หมู่ที่ ๗ บ้านดงโคร่ง ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีและเข้าตรวจเยี่ยมบูธของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีให้ประชาชนทราบในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก หัวหน้าส่วนราชการ,กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชน ในเขตตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ อย่างมากมาย.

                                            ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๗ เมษายน ๒๕๖๑)