จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี [2018-04-06]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี

 

วันที่ 6 เมษายน 2561เวลา 07.00 นาฬิกา กระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้กรมคุมประพฤติ นำโดย นายธีรนิตย์ ลิมปรังสี ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ พร้อมข้าราชการในสังกัด จำนวน 20 คน เข้าร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี ณ พระปฐมบรมราชานุสรณ์  สะพานพระพุทธยอดฟ้า แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร