จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


ประธาน อ.ส.ค.กาญจน์ เข้าพบหัวหน้าผู้ตรวจราชกรมคุมประพฤติ ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมและตรวจราชการ [2018-04-04]

ประธาน อ.ส.ค.กาญจน์ เข้าพบหัวหน้าผู้ตรวจราชกรมคุมประพฤติ ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมและตรวจราชการ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยนางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะซึ่งเข้าตรวจเยี่ยมและตรวจราชการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และในโอกาสเดียวกันนี้ นายอุดม เจียมจงวัฒนา ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี  ได้เข้าพบและรับมอบใบประกาศนียบัตรอาสาสมัครคุมประพฤติปฏิบัติงาน ๒๕ ปี จากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติในคราวเดียวกันนี้ (๓ เมษายน ๒๕๖๑) ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๔ เมษายน ๒๕๖๑)