จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2561 [2018-04-04]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2561

วันนี้ ( 4 เมษายน 2561 )นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2561  ในการประชุมมีการพิจารณา การส่งเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้าปีใหม่ พ.ศ.2561 การขออนุมัติใช้เงินกองทุนสวัสดิการฯ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม การขออนุมัติยืมเงินสำรองค่าจัดส่งสินค้าสวัสดิการกรม การขออนุมัติยืมเงินสำรองหมุนเวียนสำหรับค่าใช้จ่ายพวงหรีดในการเคารพศพ การจัดกิจกรรมหารายได้ และการจัดทำเครื่องหมายพนักงานราชการสีกากี โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร