จำนวนผู้เข้าชม : 17

   


คป.กาญจน์ ต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชกรมคุมประพฤติ ในการตรวจเยี่ยมและตรวจราชการ [2018-04-04]

คป.กาญจน์ ต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชกรมคุมประพฤติ ในการตรวจเยี่ยมและตรวจราชการ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ ต้อนรับ นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะซึ่งเข้าตรวจเยี่ยมและตรวจราชการ เป็นวันที่๓ ของการตรวจราชการ (๔ เมษายน ๒๕๖๑)โดยได้นำแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมคุมประพฤติ รวมทั้งแนะนำการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีหมายกำหนดการตรวจราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๔ เมษายน ๒๕๖๑)