จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติดึงสมาคมเดอะเชฟและเนสท์เล่ฝึกอาชีพผู้กระทำผิด [2018-04-03]

วันนี้ (3 เมษายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ หารือร่วมกับนายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดร.วิเชียร รุจิธำรงกุล ที่ปรึกษาสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย นายสมชาย วรรณฟัก ผู้แทนบริษัทเนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด และเชฟทองเลี่ยม พุกทอง และคณะเชฟจากสมาคมเดอะเชฟ ตลอดจนภาคเอกชนที่เข้าร่วม ถึงการบูรณาการความร่วมมือในโครงการสร้างงานสร้างอาชีพระหว่าง กรมคุมประพฤติกับสมาคมเดอะเชฟ และบริษัทเนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

                อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติได้ดำเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งการหารือในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดทักษะอาชีพด้านการประกอบอาหาร การเป็นผู้ช่วยเชฟตามสถานประกอบการหรือโรงแรม และเครื่องดื่มกับผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติทุกกลุ่มภารกิจ ได้มีโอกาสเข้าถึงอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ ซึ่งมีกำหนดดำเนินการฝึกอบรมในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายนเป็นต้นไป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ฝึกอาชีพของกรมคุมประพฤติต่อไป