จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมการพัฒนาการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)ที่ใช้กับผู้กระทำผิด ครั้งที่ 2 [2018-04-03]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมการพัฒนาการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)ที่ใช้กับผู้กระทำผิด ครั้งที่ 2

       วันนี้ ( 3 เมษายน 2561 ) นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ที่ใช้กับผู้กระทำผิด ครั้งที่ 2   ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

 

         การประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจาก กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริษัท กสท.โทรคมนาคมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งมีการหารือถึงความต้องการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ของกรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์และ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งมีการพิจารณาโครงข่ายและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวด้วย