จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


คป.รน.จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ณ สวนปาล์มสวัสดิการ ชมรมผู้สูงอายุเพชรนาคา และ รพสต.ควนไทรงาม [2018-04-03]