จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบการสถาปนาองค์กรอัยการ 125 ปี [2018-04-02]

            วันนี้ ( 2 เมษายน 2561 ) นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติ   นายพยนต์  สินธุนาวา  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  มอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบการสถาปนาองค์กรอัยการครบรอบ 125 ปี โดยมี นายสุรศักดิ์  ตรีรัตน์ตระกูล  ผู้ตรวจการอัยการ  เป็นผู้รับมอบ และร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางองค์กรอัยการ” โดยนายเข็มชัย  ชุติวงศ์  อัยการสูงสุด เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม 120 ปี ชั้น 1 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

อัยการ 1 อัยการ 2
อัยการ 3 อัยการ 4