จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป.กาญจน์ ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ [2018-04-02]

คป.กาญจน์ ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีหมายกำหนดการตรวจราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ เมษายน ๒๕๖๑  วันนี้ (๒ เมษายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒ เมษายน ๒๕๖๑)