จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป.กาญจน์ จัดกิจกรรม “ข้าราชการพลเรือนกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และต้อนรับปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๑ [2018-03-31]

คป.กาญจน์ จัดกิจกรรม “ข้าราชการพลเรือนกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และต้อนรับปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๑

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มงานกิจกรรมชุมชนฯ จัดกิจกรรม“ข้าราชการพลเรือนกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และต้อนรับปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยการบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และต้อนรับปีใหม่ไทย ปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ,อาสาสมัครคุมประพฤติ และประชาชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง มีพระภิกษุ ๙ รูป มารับบิณฑบาต และ รับศีลรับพรเพื่อความเป็นศิริมงคล และเวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานฯ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และต้อนรับปีใหม่ไทย ปี ๒๕๖๑ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)