จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


คป.กาญจน์ ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๑ [2018-03-31]

คป.กาญจน์ ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๑

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางศิริวรรณ พ่วงผล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมชุมชนฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ (กลุ่มที่ ๒) ร่วมพิธีวางพุ่มเงิน – พุ่มทอง ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เนื่องในงานพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”เนื่องในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อปวงชนชาวไทยและพสกนิกรชาวกาญจนบุรี จึงจัดงานพิธีฯ ดังกล่าวขึ้น โดยมี  นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ วันนี้ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ถนนหลักเมือง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)