จำนวนผู้เข้าชม : 56

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑ [2018-03-30]