จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ประสานงานกับศาลจังหวัดทองผาภูมิ เรื่องแนวทางดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมคุมประพฤติ [2018-03-29]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ประสานงานกับศาลจังหวัดทองผาภูมิ เรื่องแนวทางดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมคุมประพฤติ

         กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวธนพร ธนไพบูรณ์สถาพร  พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวพรทิพย์ สำราญวงศ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีประสานงานกับศาลจังหวัดทองผาภูมิ โดยเข้าพบนางเบญจวรรณ ผ่องศรีใส ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดทองผาภูมิ เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมคุมประพฤติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมและกรมคุมประพฤติ ทั้งยังลดการใช้ทรัพยากรภาครัฐ วันนี้ (๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลจังหวัดทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.

 

                                         ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑)