จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [2018-03-29]

ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ โรงยิมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี และสนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) ตามวันและเวลาดังกล่าว  เมื่อวันที่ ( ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ) เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรี.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑)